Baner: Napísali  o nás

Bližšie informácie


Zákaznícka linka: 0850 211 111
Sídlo: Garbiarska 2, 040 71 Košice
GSM Servis: 0905 666 349
E-mail: info@rapidlife.eu

Google+


Eurokalkulačka

Napísali  o nás

TOP POISŤOVŇA za rok 2009 : Rapid life - piata 

Zdroj: TREND
Dátum: 12.11.2009
 

Kritických chorôb je viac ako vážnych úrazov

Civilizačné choroby ohrozujú každého z nás. Nie všetci si však túto hrozbu a jej prípadné následky uvedomujeme. Kvalitná poistná ochrana od Rapid life môže dôsledky kritických chorôb zmierniť a zabezpečiť nadštandardnú lekársku starostlivosť.

Zdroj: sme.sk
Dátum: 1.10.2012
 

Nadácia poisťovne Rapid life pomáha už 12 rokov

Nadácia poisťovne Rapid life pomáha už 12 rokov Nadácia Život bez obáv pomohla od svojho vzniku už mnohým ľuďom v núdzi a podporila viaceré projekty celkovou sumou vyše 43 tisíc Eur. Základným poslaním nadácie, ktorej zriaďovateľom je poisťovňa Rapid life, je rozvoj duchovných hodnôt, princípov humanity v spoločnosti a podpora zdravotníctva.

Zdroj: epi.sk
Dátum: 28.9.2012
 

Rapid life vyplatila v prvom polroku 2012 klientom 2,5 mil. Eur

Špecializovaná životná poisťovňa, ktorá prišla na slovenský poistný trh ako prvá, platí v dohodnutých termínoch svojim klientom všetky ich oprávnené nároky. Rapid life životná poisťovňa, a. s. , ktorá podniká v oblasti životného poistenia, vyplatila svojim klientom v prvom polroku tohto roka 2,491 mil. Eur. Uvedená suma predstavuje poistné plnenia za vyše 13 700 poistných zmlúv.

Zdroj: sme.sk
Dátum: 3.9.2012
 

Poisťovňa Rapid life zisková aj v roku 2010

Rapid life dosahuje zisk kontinuálne už 9 rokov, pričom celkové výnosy poisťovne predstavovali ku koncu uplynulého roka 9,052 mil. eur.

Rapid life životná poisťovňa, a. s. so sídlom v Košiciach, ktorá podniká v oblasti životného poistenia, dosiahla za rok 2010 pozitívny hospodársky výsledok na úrovni 344 tisíc eur po zdanení. Rapid life dosahuje zisk kontinuálne už 9 rokov, pričom celkové výnosy poisťovne predstavovali ku koncu uplynulého roka 9,052 mil. eur.
Rapid life v uplynulom období úspešne znížila celkové náklady, a to až na úroveň 8,638 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 6 %. Poklesli aj hrubé náklady na poistné plnenia.
Na druhej strane v porovnaní s rokom 2009 vzrástli technické rezervy o viac ako 10 % na 7 357 tis. eur a nárast zaznamenala aj bilančná hodnota, keď sa medziročne zvýšila o 1,228 mil. eur na úroveň 24,309 mil. eur.
Rapid life počas svojho pätnásťročného pôsobenia zrealizovala výplaty poistných súm v objeme viac ako 46 mil. eur. Na základe požiadavky klientov poistených na dožitie boli realizované všetky oprávnené nároky.
Rapid life podniká v oblasti životného poistenia od roku 1995, pričom bola prvou špecializovanou životnou poisťovňou na Slovensku. Komplexné informácie o hospodárskych výsledkoch a produktoch nájdete na www.rapidlife.sk

Zdroj:TASR, Webnoviny, aktualne.sk, SITA, www.poistovne.sk a iné
 http://www.webnoviny.sk/ekonomika/poistovna-rapid-life-ziskova-aj-v-rok/329607-clanok.html
http://www.tasr.sk/31/10198.axd
http://dnes.atlas.sk/ekonomika/739969/poistovna-rapid-life-ziskova-aj-v-roku-2010
http://www.plusky.sk/ekonomika/poistovna-rapid-life-ziskova-aj-v-roku-2010
http://www.poistovne.sk/26196/rapid-life-v-minulom-roku-so-ziskom-344-tis-eur.php
Dátum: 7.4.2011

 

Rapid life životná poisťovňa očakáva za minulý rok zisk

Celkové výnosy poisťovne predstavovali k 31. decembru uplynulého roka 8,767 mil. eur.

Rapid life životná poisťovňa, a. s. so sídlom v Košiciach, ktorá podniká v oblasti životného poistenia, očakáva minuloročný pozitívny hospodársky výsledok na úrovni 230 tis. eur. V roku 2009 pritom spoločnosť podľa zverejnených informácii vykázala čistý zisk vo výške 736 tis.
Celkové výnosy poisťovne predstavovali k 31. decembru uplynulého roka 8,767 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje mierny pokles, a to o 382 tis. eur. Hrubé náklady na poistné plnenia boli ku koncu roka 2010 vo výške 2,577 mil. eur, pričom v roku 2009 boli tieto náklady na úrovni 3,46 mil. eur. Technické rezervy poisťovne oproti roku 2009 vzrástli o viac ako 10 % na 7,357 mil. eur. Poisťovňa zaznamenala aj nárast finančných záväzkov, a to o 34 % na 10,028 mil. eur. "Rapid life počas svojho pätnásťročného pôsobenia zrealizovala výplaty poistných súm v objeme viac ako 46 mil. eur," informuje spoločnosť.
Poisťovňa bola zapísaná do Obchodného registra SR v júni 1994. V oblasti životného poistenia podniká od roku 1995. Na slovenskom trhu pôsobila do konca roka 2008 pod názvom Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, pričom internacionálny názov Rapid bol pridaný v roku 2006.

Zdroj: www.poistovne.sk, SITA, openiazoch.zoznam.sk
http://www.poistovne.sk/25989-sk/rapid-life-zivotna-poistovna-ocakava-za-minuly-rok-zisk.php
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=101214
http://www.i-news.sk/955444/rapid-life-zivotna-poistovna-ocakava-zisk-230-tis-eur
Dátum: 7.2.2011

Rapid life ku koncu septembra so ziskom

Rapid life životná poisťovňa znížila deväťmesačný zisk takmer o polovicu.

Rapid life životná poisťovňa dosiahla ku koncu septembra zisk 266 tis. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie, keďže v rovnakom období vlaňajška evidovala zisk 509 tis. eur. Ako ďalej informovala firma, celkové výnosy predstavovali 6,42 mil. eur pri hrubých nákladoch na poistné plnenia vo výške 1,8 mil. eur. Výnosy boli zhruba porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka, keď predstavovali 6,66 mil. eur. Náklady boli ku koncu septembra minulého roka na úrovni 2,82 mil. eur. Počas svojho pätnásťročného pôsobenia vyplatila spoločnosť z približne 36 000 poistení na dožitie 45,1 mil. eur. V minulom roku dosiahla spoločnosť predpísané poistné 9,15 mil. eur a v medziročnom porovnaní ho znížila o 50 %. Čistý zisk sa znížil o 64,5 % na 736 tis. eur. Ako uviedla firma vo výročnej správe, slovenský priemysel sa na začiatku roka 2009 prepadol medziročne o 27 % a klesajúci dopyt po slovenských výrobkoch spôsobil znižovanie počtu zamestnancov takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. "Vysoká nezamestnanosť, resp. zníženie príjmov v domácnostiach sa prejavilo aj v sektore poisťovníctva a nevyhlo sa ani našej poisťovni," uviedla poisťovňa. Výsledkom bolo dosiahnutie nižšieho predpisu poistného, resp. zvyšovanie nákladov na poistné plnenie. Výšku nákladov na poistné plnenia ovplyvnilo najmä vybavenie zvýšeného počtu žiadostí o odkup z poistných zmlúv.

Zdroj: www.poistovne.sk, SITA
http://www.poistovne.sk/25770-sk/rapid-life-ku-koncu-septembra-so-ziskom.php
http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=98806
Dátum: 2.12.2010

Rapid life vlani výrazne zvýšila čistý zisk

Rapid life životná poisťovňa dosiahla v minulom roku zisk po zdanení 62,3 mil. Sk (2,07 mil. eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje značný nárast, keďže za rok 2007 poisťovňa zaznamenala čistý zisk 2,5 mil. Sk (83,4 tis. eur). Ako ďalej uviedol hovorca firmy Marek Hitka, rok 2008 bol teda pre Rapid life úspešný. Okrem zisku vzrástlo aj predpísané poistné, a to o 75,1 % na takmer 552 mil. Sk (18,32 mil. eur). Náklady na poistné plnenia, teda vyplatené prostriedky klientom, sa v medziročnom porovnaní výrazne zvýšili, a to z 168,7 mil. Sk (5,6 mil. eur) v roku 2007 na 569 mil. Sk (18,89 mil. eur) v roku 2008. Od začiatku svojho pôsobenia na trhu vyplatila svojim klientom vyše 1,2 mld. Sk (39,83 mil. eur). Celkové aktíva poisťovne predstavovali na konci minulého roka 684 mil. Sk (22,7 mil. eur). Poisťovňa bola zapísaná do Obchodného registra v júni 1994. V oblasti životného poistenia podniká od roku 1995. Na slovenskom trhu pôsobila do konca roka 2008 pod názvom Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, pričom internacionálny názov Rapid bol pridaný v roku 2006.

Zdroj: SITA, SME
http://ekonomika.sme.sk/c/4902857/rapid-life-vlani-vyrazne-zvysila-cisty-zisk.html
Dátum: 23.6.2009

Poisťovňa Rapid zmenila názov

Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid vstupuje do nového roka s novým obchodným menom Rapid life životná poisťovňa, a. s. Ostatné náležitosti, ako napr. IČO, sídlo spoločnosti, DIČ, čísla bankových účtov, sa nemenia. K pôvodnej značke Prvá česko-slovenská poisťovňa bol cielene v roku 2006 pridaný názov Rapid ako jeden zo základných predpokladov vstupu na stredoeurópske trhy. Poisťovňa má súhlas na podnikanie na území Českej a Poľskej republiky. Rapid life, ktorá u nás podniká od roku 1995, očakáva, že za rok 2008 dosiahne zisk približne tri milióny eur pred zdanením. Hlavný ukazovateľ, predpísané poistné za rok 2008, by mal dosiahnuť viac ako 19 miliónov eur. Technické rezervy na životné poistenie predstavujú viac ako šesť miliónov eur. Poisťovňa registruje približne 150-tisíc poistných zmlúv.

Zdroj: Hospodárske noviny
http://hnonline.sk/c3-32664560-k00000_d
Dátum:
13.1.2009

PČSP Rapid zmenila svoj názov na Rapid life

Pod novou značkou pôsobí od 1. januára, čiže súčasne s prechodom na euro sa uskutočnila aj zmena obchodného názvu
Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s. pôsobí na Slovensku od začiatku tohto roka pod nových obchodným menom Rapid life životná poisťovňa, a.s. Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca spoločnosti Marek Hitka, misia poisťovne a vstup Slovenska do Európskej únie podporili stratégiu diverzifikácie poistného trhu do ďalších krajín a s tým nevyhnutnú internacionalizáciu značky. K pôvodnej značke Prvá česko-slovenská poisťovňa bol cielene v roku 2006 pridaný internacionálny názov Rapid ako jeden zo základných predpokladov vstupu na stredoeurópske trhy. Poisťovňa má súhlas na podnikanie na území Českej a Poľskej republiky. To podľa Hitku opätovne urýchlilo snahu o rebranding poisťovne tak, aby značka zodpovedala obsahovo aj formálne poistnému trhu príslušnej krajiny. Z hľadiska finančnej efektivity bol podľa neho dátum 1. január 2009 najvhodnejší.
Súčasne s prechodom na euro sa uskutočnila aj zmena obchodného názvu, takže sa naraz vykonali dve zmeny v softvéri a na tlačivách. Rapid life očakáva, že za rok 2008 dosiahne hrubý zisk na úrovni približne 3 mil. eur. Predpísané poistné by malo dosiahnuť vyše 19 mil. eur. Technické rezervy na životné poistenie by mali byť vo výške viac ako 6 mil. eur. Náklady na poistné plnenia by mali byť približne na úrovni 19 mil. eur. Poisťovňa eviduje približne 150 tis. poistných zmlúv. Poisťovňa bola zapísaná do Obchodného registra v júni 1994. V oblasti životného poistenia podniká od roku 1995.

Zdroj: SITA
Dátum: 9.1.2009