Baner: Zákaznícke centrá a expozitúry

Bližšie informácie


Zákaznícka linka: 0850 211 111
Sídlo: Garbiarska 2, 040 71 Košice
GSM Servis: 0905 666 349
E-mail: info@rapidlife.eu

Google+


Eurokalkulačka

Zákaznícke centrá Rapid life životná poisťovňa

ZC Adresa Kontakt
Košický kraj
ZC Košice Garbiarska 2
040 71 Košice
zcke1@rapidlife.eu
tel: 055/6803 134
Po - Pi 07:30 - 15:30
Str       07:30 - 16:30

Expozitúry Rapid life životná poisťovňa

Expozitúra Adresa Kontakt
Prešovský kraj
expozitúra Poprad Okružná 18
058 01 Poprad
poprad@rapidlife.eu
052/7724 111
Po - Pi 08:00 - 16:00
Banskobystrický kraj
expozitúra Zvolen Nám. SNP 25/15
960 01 Zvolen
zvolen@rapidlife.eu
045/5323 698
Po - Pi 08:00 - 16:00
expozitúra Lučenec Kolonáda 2/6
984 01 Lučenec
lucenec@rapidlife.eu
047/4330 426
Po - Pi 07:30 - 15:30
Žilinský kraj
expozitúra Žilina Sládkovičova 6
010 01 Žilina
zilina@rapidlife.eu
041/5626 757
Po - Pi 08:00 - 16:00
Trenčiansky kraj
expozitúra Trenčín Jilemnického č.2
911 01 Trenčín
trencin@rapidlife.eu
032/7441 358
Po - Pi 08:00 - 16:00
Trnavský kraj
expozitúra Trnava Kollárova 8
917 02 Trnava
trnava@rapidlife.eu
033/5513 880
Po - Pi 07:30 - 15:30